Interviews mit Slavko und Brigita Avsenik

Na obisku - Slavko Avsenik (Slovenski pozdrav, 20.

Slovenski pozdrav je bil na obisku pri Slavku Avse

Sankaška koca

AVSENIK 60. OBLETNICA

Zugriffe heute: 2 - gesamt: 6929.

Slavko Avsenik und Boris Kopitar

Ramona Leiss interview mit Slavko Avsenik Fred Rau

Brigita Avsenik

Hubsis Welt ein Interview mit Slavko Avsenik Das I

Hubsis Welt ein Interview mit Slavko Avsenik Das I

Interview Slavko Avsenik ORF Teil.1

Vilko Ovsenik Interview (60 Geburstag Slavko Avsen

Interview Slavko Avsenik ORF Teil.3

Interviu Ramona Leiß , Slavko Avsenik und Vilko Ov

Slavko Avsenik & Vilko Ovsenik interview (1988) en

Zugriffe heute: 2 - gesamt: 289.